Đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Xem phóng sự tại đây.