Phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...Theo đó, các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Để Đại hội đại biểu Phụ nữ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) được tổ chức thành công, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Mục đích nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; qua đó động viên, biểu dương cán bộ, hội viên, phụ nữ tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kế hoạch cũng yêu cầu, việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, dân chủ, trí tuệ, phát huy trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ. Việc chuẩn bị đại hội đảm bảo khoa học, đúng nguyên tắc. Đại hội phải được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Thời gian tổ chức đại hội, dự kiến: Cấp cơ sở, hoàn thành trong quý II năm 2016; cấp huyện và tương đương, hoàn thành trong quý III năm 2016; đại hội cấp tỉnh, hoàn thành trong quý IV năm 2016.

Cùng với đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, hoạt động của lực lượng cốt cán, hội viên nòng cốt; quan tâm các chi hội vùng khó khăn, chú trọng các loại hình tập hợp hội viên đặc thù để tổ chức Hội thực sự là tổ chức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, quan tâm giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tỉnh - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh