Quyết định Ban hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo