Phụ nữ Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

Xem video tại đây