Công văn về việc tuyên truyền Cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam

Xem nội dung công văn tại đây.