Công văn về việc thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2019

Xem văn bản tại đây