Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi