Công văn về việc hướng dẫn tuyên truyền 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo