Công văn thông báo Thể lệ cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo