22:30 EDT Thứ tư, 22/05/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

TLSHHV Quý IV/2022: Phụ nữ Ninh Bình tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Thứ hai - 10/10/2022 05:08

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã phát động Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Mục đích của phong trào là khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp, động viên, khích lệ phụ nữ phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên, cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của gia đình và xã hội. Dịp sinh hoạt hội viên quý IV năm nay, chúng ta tìm hiểu nội dung và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua qua đó góp phần xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

I. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Có Tri thức:

- Đối với phụ nữ, hội viên: Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc; có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác.

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, cần chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Hội; có khả năng vận động lồng ghép giới; sáng tạo, đổi mới, tổ chức hoạt động Hội đem lại hiệu quả thiết thực.

2. Có Đạo đức:

- Đối với phụ nữ, hội viên: thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Ninh Bình; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; ứng xử có văn hoá, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức.

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, cần tích cực, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương; có ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hình ảnh và uy tín của người cán bộ Hội, xây dựng văn hóa tổ chức Hội.

3. Có Sức khỏe:

- Đối với phụ nữ, hội viên: Tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội để chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của bản thân và gia đình.

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, còn là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; gương mẫu đi đầu tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục - thể thao quần chúng.

4. Có Trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước:

- Đối với phụ nữ, hội viên:

+ Có trách nhiệm với bản thân: Tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt.

+ Có trách nhiệm với gia đình: Biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình khoa học; tạo môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

+ Có trách nhiệm với xã hội và đất nước: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tham gia có trách nhiệm các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư và tập thể nơi làm việc văn minh, phát triển; tham gia phòng, chống tham nhũng và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong xã hội; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, phải là nhân tố tích cực trong thực hiện các nội dung thi đua; tích cực, chủ động nắm tình hình và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em.  

II. PHỤ NỮ, HỘI VIÊN, CÁN BỘ HỘI CẦN LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI ?

1. Đối với tổ chức Hội và cán bộ Hội
 
- Triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn và đặc thù văn hóa, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.
 
- Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền và các ban/ngành để tổ chức các hoạt động, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ hội, môi trường thuận lợi cho phụ nữ rèn luyện đạt 4 tiêu chí của phong trào thi đua và cống hiến cho sự phát triển. Trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “gia đình 5 có 3 sạch”; Phong trào “nhà sạch vườn đẹp”, “nhà sạch phố đẹp”, “nhà sạch đường đẹp”; duy trì nhân diện mô hình dân vũ, hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ vượt khó vươn lên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, phụ nữ tham gia các hoạt động cộng đồng, nhân đạo, từ thiện…
 
- Hàng năm hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua đối với cá nhân và tổ chức hội; tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu về điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

 - Chủ động, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

- Cán bộ Hội thường xuyên nêu gương trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ.
 
2. Đối với phụ nữ, hội viên

- Tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững các nội dung của phong trào thi đua, các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, từ đó xác định quyền lợi, trách nhiệm của bản thân trong việc hưởng ứng phong trào thi đua.

- Tích cực tham gia các hoạt động Hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, của địa phương phát động.

- Thường xuyên trau dồi các phẩm chất đạo đức tốt đẹp; chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng; tích cực rèn luyện sức khỏe, phấn đấu theo tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Xem và tải Tài liệu sinh hoạt hội viên TẠI ĐÂY.

Tác giả bài viết: Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE