23:50 EDT Thứ tư, 22/05/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

TLSHHV QUÝ II/2021: Phụ nữ Ninh Bình tích cực thực hiện chủ đề công tác năm 2021, tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 06/05/2021 21:30

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra vào dịp chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp sinh hoạt kỳ này chúng ta cùng tìm hiểu về Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

I. Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"
1. Về kỷ cương: Cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nhất là các quy định về đạo đức, đạo đức văn hóa công vụ.
          2. Về trách nhiệm: Cán bộ, hội viên phụ nữ nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ của hội viên, vai trò của người phụ nữ trong gia đình; thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ được giao có chất lượng, an toàn, hiệu quả, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; tích cực giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp, phụ nữ khác và cộng đồng cùng phát triển. Trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
Cán bộ Hội, nữ cán bộ, công chức, viên chức không lùi bước trước khó khăn, phức tạp; đem hết khả năng công sức để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời. Tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác.
          3. Về cải cách hành chính: Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện yêu cầu về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.
          Nữ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ Hội chủ động tham mưu giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả, khắc phục những rườm rà, bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hội họp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Cán bộ Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Lấy sự hài lòng của  hội viên, phụ nữ làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp Hội.
II. Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1. Quốc hội và đại biểu Quốc hội
- Quốc hội: là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước
- Đại biểu Quốc hội: là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội; chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.
2. Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân
- Hội đồng nhân dân: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Thực hiện quyền giám sát trong phạm vi địa phương.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân: là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.
Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Việc hội cán bộ, viên phụ nữ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ, là trực tiếp thực hiện quyền dân chủ.
3. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri
3.1. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri
- Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
- Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và hoạt động của Quốc hội; cử tri hoặc đại diện cử tri ở đơn vị bầu cử có thể góp ý kiến với đại biểu Quốc hội.
3.2. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri
- Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.
- Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
4. Những việc hội viên, phụ nữ cần thực hiện khi tham gia bầu cử để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử
- Tích cực học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện Chủ đề năm 2021; tham gia đầy đủ các hoạt động về bầu cử ở địa phương, nhất là trong các cuộc tiếp xúc cử tri cần tập trung lắng nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.
- Thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp của địa phương để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quy định về bầu cử; tích cực vận động gia đình, người dân thực hiện và giám sát việc thực hiện tại địa phương.
- Nghiên cứu danh sách cử tri, khi phát hiện có sai sót thì ý kiến với UBND xã/phường/thị trấn nơi mình sinh sống để xem xét.
- Thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách trực tiếp đi bầu cử vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 (chị em nên mặc trang phục đẹp, tập trung đi theo đoàn cử tri nữ do chi hội phụ nữ tổ chức). Khi đi bỏ phiếu phải mang theo thẻ cử tri và phiếu bầu. Trường hợp đến ngày bầu cử, hội viên không thể bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được quyền bỏ phiếu ở nơi mới đến. Nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên và cơ cấu của đại biểu để lựa chọn, bầu đại biểu đủ số lượng, đúng cơ cấu góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
- Thi đua lao động sản xuất, công tác lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Tích cực hưởng ứng các hoạt động của Hội, của địa phương.
5. Mạn đàm danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 15: Mỗi đơn vị cấp huyện trích dẫn danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố.
6. Mạn đàm danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026: Mỗi đơn vị cấp huyện trích dẫn danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử đã được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.
7. Mạn đàm danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện/thành phố nhiệm kỳ 2021-2026: Mỗi đơn vị cấp huyện trích dẫn danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử đã được Ủy ban bầu cử huyện/thành phố công bố.
8. Mạn đàm danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã/phường/thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026: Mỗi đơn vị cấp xã trích dẫn danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử đã được Ủy ban bầu cử xã/phương/thị trấn công bố.

Tác giả bài viết: BTGCSPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE