18:45 ICT Thứ bảy, 25/05/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

TLSHHV QUÝ II/2019: Phụ nữ Ninh Bình tích cực học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tôn trọng Nhân nhân, chăm lo đời sống Nhân dân”

Thứ năm - 02/05/2019 08:20

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân nhân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu”; chào mừng kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình, 129 năm Ngày sinh nhật Bác, dịp sinh hoạt hội viên kỳ này chúng ta cùng nhau học tập nội dung: “Tôn trọng Nhân nhân, chăm lo đời sống Nhân dân” theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

I. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Nhân dân; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân

1. Về vị trí, vai trò của Nhân dân

Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí và vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh, có địa vị cao nhất, dân là quý nhất, có dân là có tất cả. Theo Người,“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”,“cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân” và “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng...”. Vì vậy, Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân, nâng cao sinh hoạt, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa cho Nhân dân. Chăm lo đời sống Nhân dân là sứ mệnh của Đảng ngay từ khi ra đời.

2. Về tôn trọng Nhân dân

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đề cao ý dân, sức dân, đặc biệt chú ý không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm Nhân dân. Người dạy: “Không phải ở chỗ chào hỏi, kính thưa có lễ phép là đủ. Không được phung phí nhân lực, vật lực của dân. Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”. Một biểu hiện khác của ý thức tôn trọng Nhân dân chính là phát huy dân chủ. Từ mỗi một khẩu hiệu, mỗi một công việc, mỗi một chính sách, đều phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải lắng nghe nguyện vọng của dân chúng. Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên phải “Làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỉ luật”; chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, sẵn sàng tiếp thu phê bình của Nhân dân và hoan nghênh quần chúng Nhân dân phê bình mình. Muốn làm được điều đó thì người cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.

 3. Về chăm lo đời sống Nhân dân

 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra bốn cái đích mà Đảng và Nhà nước phải đi đến, đó là: (1) Làm cho dân có ăn; (2) Làm cho dân có mặc; (3) Làm cho dân có chỗ ở; (4) Làm cho dân có học hành. Vì vậy phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Vì vậy “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Với ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa thân một cách toàn vẹn và trọn vẹn vào trong Nhân dân. Tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn chúng ta học tập và làm theo Người để lãnh đạo và tổ chức Nhân dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” hiện nay.

II. Cán bộ, hội viên, phụ nữ phải làm gì để học tập, làm theo Bác

          1. Đối với cán bộ Hội LHPN các cấp

- Tích cực học tập, hiểu đúng để thực hiện tốt chủ đề năm 2019. Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; không dao động trước khó khăn, thử thách. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân cùng thực hiện.
 - Rèn luyện phẩm chất của người cán bộ làm công tác dân vận, phải: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, cán bộ Hội Phụ nữ Ninh Bình “Trung thành, vị tha, tận tụy, thủy chung”. Nêu gương trong mọi công việc, ở mọi lĩnh vực, từ nhỏ đến lớn. Đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
 - Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội về luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, an sinh xã hội tại địa phương. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân của cán bộ, đảng viên tại địa phương, nơi cư trú.
- Chủ động phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người. Quan tâm, chăm lo lợi ích của tập thể, lợi ích của hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Giúp đỡ hội viên, phụ nữ và Nhân dân tiến bộ, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với hội viên, phụ nữ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, định hướng tư tưởng, có giải pháp giải quyết kịp thời.

  2. Đối với hội viên, phụ nữ

- Tôn trọng pháp luật: Chủ động học tập, thực hiện và tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tại địa phương, đơn vị, nơi cư trú về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, mọi người trong cộng đồng chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương, đơn vị. Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
- Chăm lo bản thân, gia đình và cộng đồng: Cần cù, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác để làm giàu chính đáng. Đoàn kết, giúp đỡ phụ nữ và những người khác cùng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hăng hái tham gia Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
- Phát huy quyền làm chủ: Tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông. Đấu tranh với các hành vi sai trái, tiêu cực, vi phạm pháp luật; không tham gia đạo lạ, không khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp; không phát ngôn bừa bãi, thiếu trách nhiệm.

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT KỲ NÀY
 
1- Nêu ý nghĩa của đợt sinh hoạt hội viên: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình, 129 năm Ngày sinh nhật Bác.
2- Học tập và thảo luận tài liệu sinh hoạt hội viên, liên hệ với bản thân, gia đình, cộng đồng.
3- Tiếp tục vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ đề năm: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với nội dung: “Phụ nữ Ninh Bình tích cực thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”; lập thành tích chào mừng các ngày kỉ niệm, của dân tộc, của địa phương, tập trung vào các hoạt động thực hiện chỉ tiêu thi đua năm 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE