08:27 ICT Chủ nhật, 14/04/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN QUÝ II/2022: Phụ nữ Ninh Bình tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Thứ bảy - 14/05/2022 07:55

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được tiến hành từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 3/2022 tại thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Trong đợt sinh hoạt hội viên kỳ này chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ đó có những hành động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Câu hỏi 1: Đại hội đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 như thế nào?

Trả lời: Đại hội thống nhất đánh giá:

5 năm qua, mặc dù chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19 trong nửa cuối nhiệm kỳ, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp đoàn kết, hăng hái thi đua, tích cực học tập, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, đảm đang chăm lo gia đình, đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới và phát triển đất nước. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ được cải thiện từng bước. Phụ nữ ngày càng thể hiện ý thức trách nhiệm công dân tự tin, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái trong các hoạt động thiện nguyện.

Thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ của địa phương là căn cứ để xác định nội dung, hình thức hoạt động; mở rộng kết nối, tăng cường ảnh hưởng đối với phụ nữ và xã hội, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và người đứng đầu. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tham mưu, đề xuất chính sách của các cấp Hội đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của phụ nữ và xã hội được Chính phủ, chính quyền các cấp ghi nhận, phê duyệt. Đến cuối nhiệm kỳ, 7/7 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt, có những chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Câu hỏi 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra mục tiêu chung như thế nào?

Trả lời: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đưa ra mục tiêu trong 5 năm tới là: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Mục tiêu giai đoạn là: Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Câu hỏi 3: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra bao nhiêu chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nội dung các chỉ tiêu đó là gì?

Trả lời: Nhiệm kỳ 2022 - 2027, phấn đấu đạt 8 chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

2. Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

3. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

4. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu) (“5 Có” gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa), phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

5. Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

6. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

7. Hằng năm, Hội LHPN cấp TW và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

8. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp TW đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội LHPN cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

Câu hỏi 4: Nghị quyết Đại hội đã quyết định những phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Trả lời: Nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội quyết định phát động triển khai thực hiện:

- 01 Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 01 Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- 02 Khâu đột phá: (1) Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

- 03 Nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế

Câu hỏi 5: Nội dung chính của nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” là gì?

Trả lời: Nội dung chính của nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

2. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

3. Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Câu hỏi 6: Nội dung chính của nhiệm vụ “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới” là gì ?

Trả lời:  Nội dung chính của nhiệm vụ như sau:

1. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

3. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

4. Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Câu hỏi 7. Nội dung chính của nhiệm vụ “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế” là gì?

Trả lời:  Nội dung chính của nhiệm vụ như sau:

1. Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên.

2. Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp.

3. Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội.

4. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Câu hỏi 8: Cán bộ, hội viên, phụ nữ cần làm gì để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027?

1. Tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, từ đó xác định trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện bình đẳng giới.

2. Thường xuyên trau dồi các phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Rèn luyện sức khỏe, phấn đấu theo tiêu chí người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Chủ động, tích cực học tập bằng nhiều hình thức, học tập ở mọi nơi, mọi lúc; nỗ lực nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng sống, các kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập. Luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị, sáng tạo, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Phát huy vai trò của bản thân và gia đình trong xây dựng và vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

3. Chủ động tham gia và vận động người thân, cộng đồng hưởng ứng thực hiện PTTĐ, cuộc vận động của Hội, của địa phương triển khai.

4. Chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, nhất là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

5. Tích cực tham gia sinh hoạt hội viên, các hoạt động do Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện tại địa phương.

6. Đối với cán bộ Hội, ngoài thực hiện những việc của hội viên, phụ nữ thì cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với phụ nữ, với tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng thời gian; sâu sát cơ sở. Tổ chức cho hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm công tác Hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội và địa phương phát động.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY.

Tác giả bài viết: Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE