23:47 ICT Thứ tư, 19/06/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

Phụ nữ Ninh Bình tích cực học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư - 17/11/2021 15:33

Câu hỏi 1: Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra mục tiêu chung như thế nào?

Trả lời:
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa ra mục tiêu trong 5 năm tới là: Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý thức làm chủ, khơi dậy khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Ninh Bình phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bình đẳng giới, xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững.

Câu hỏi 2: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII  đã đề ra bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nội dung các chỉ tiêu đó là gì?

Trả lời:Nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu đạt 8 chỉ tiêu cơ bản sau:

1- Hằng năm, mỗi cơ sở Hội và đơn vị nữ công tổ chức 02 hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức. Có 01 hình thức liên hoan văn hóa, thể thao rèn luyện sức khỏe.

2- Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 05 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững; xây dựng và duy trì 01 mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

3- Hằng năm, có biện pháp cụ thể giúp 286 phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 143 nữ chủ tổ hợp/quản lý HTX/chủ hộ kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 08 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

4- Trong nhiệm kỳ, có 80% phụ nữ, trẻ em gái là người khuyết tật, là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện… được Hội giúp đỡ.

5- Đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 7.000 hội viên trở lên. 100% cơ sở Hội tập hợp ít nhất 80% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tham gia tổ chức Hội

6- Hằng năm, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Các cấp Hội sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và quản lí văn bản điều hành. Hội LHPN tỉnh, 100% cấp huyện và 90% cơ sở Hội được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 

7- Hằng năm, Hội LHPN tỉnh, mỗi đơn vị cấp huyện chủ trì tổ chức 02 cuộc giám sát, mỗi đơn vị cấp cơ sở tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Hội LHPN cấp tỉnh, mỗi đơn vị cấp huyện và cơ sở tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Hội với hội viên, phụ nữ; Hội LHPN tỉnh và cấp huyện tổ chức phản biện xã hội, Hội LHPN cơ sở tham gia góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản.

8- Trong nhiệm kỳ, đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách liên quan đến phụ nữ.

Câu hỏi 3: Nghị quyết Đại hội đã quyết định những phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phávà những nhiệm vụ trọng tâm nào ?

Trả lời: 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội quyết định phát động triển khai thực hiện:

- 01 Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

-01 Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”.

- 02 Khâu đột phá: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và“Đồng hành xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh”.

- 03 Nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ 1:Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam

Nhiệm vụ 2:Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

Nhiệm vụ 3:Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Câu hỏi 4: Hãy nêu nội dung chính của nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam ?

Trả lời:Nội dung chính của nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới:Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình phát triển toàn diện, có nếp sống văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập, góp phầngiữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, văn hoá con người vùng đất Cố Đô Hoa Lư; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và  khát  vọng cống hiến vì hạnh phúc của phụ nữ và sự phát triển của quê hương.

2. Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn, vun đắp, trao truyền giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

3. Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Câu hỏi 5: Hãy nêu nội dung chínhcủa nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới?

   Trả lời:  Nội dung chính của nhiệm vụ như sau:

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới

- Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội

- Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

Câu hỏi 6.Hãy nêu nội dung chính của nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới?

Trả lời: Nhiệm vụ có các nội dung chính sau đây:

- Đẩy mạnh tập hợp, thu hút hội viên với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, “Lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo cho mọi hoạt động Hội”, “Không để phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau”.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội; cán bộ Hội thực hiện “3 cùng” (Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu; cùng làm cho phụ nữ theo).

- Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành;Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phân cấp, phân quyền, thống nhất và đồng bộ theo hướng: “Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội

- Triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân

     Câu hỏi 7: Cán bộ, hội viên, phụ nữ cần làm gì để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026?

    1. Tích cực trau dồi các phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Rèn luyện sức khỏe, phấn đấu theo tiêu chí người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Chủ động, tích cực học tập bằng nhiều hình thức, học tập ở mọi nơi, mọi lúc; nỗ lực nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng sống, các kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập. Luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị, sáng tạo,áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuậtphù hợp trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Phát huy vai trò của bản thân và gia đình trong xây dựng và vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

     2. Tích cực, chủ động tham gia và vận động người thân, cộng đồng hưởng ứng thực hiện PTTĐ, cuộc vận động của Hội, của địa phương triển khai.

     3. Chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, nhất là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

     4. Tích cực tham gia sinh hoạt hội viên, các hoạt động do Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện tại địa phương.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo - CSPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE