20:09 ICT Thứ năm, 06/10/2022

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XII (Tài liệu sinh hoạt hội viên quý I/2017)

Thứ ba - 28/02/2017 15:17

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011- 2016 được tiến hành từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết. Dịp sinh hoạt hội viên kỳ này sẽ giúp chị em nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó có những hành động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

1. Hỏi: Đại hội đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 như thế nào?
 * Đáp: 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư nguồn lực hướng mạnh về cơ sở; mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức để triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ công tác Hội, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức thường xuyên, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng nhóm phụ nữ; công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc đạt được kết quả khá toàn diện. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao. Việc tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới được thực hiện khoa học, bài bản. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh được coi trọng. Hoạt động đối ngoại nhân dân đạt được nhiều kết quả rõ nét. Vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị được nâng lên.
Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua Xuất sắc.
Đồng thời, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra hạn chế, khó khăn của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ, đó là:
+ Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” ở một số cơ sở Hội còn mang tính hình thức.
+ Hoạt động của một số cơ sở Hội có lúc, có việc, có nơi kết quả còn hạn chế: Công tác tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; việc phát hiện, xây dựng, nhân điển hình hiệu quả chưa cao.
+ Hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ và thu hút nữ thanh niên, nữ công nhân lao động, phụ nữ đi làm xa tham gia hoạt động Hội gặp nhiều khó khăn.
+ Một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn như: khoảng cách giới vẫn còn tồn tại trên nhiều lĩnh vực; số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ còn cao đang là thách thức đối với tổ chức Hội.
2) Hỏi: Đại hội đã đề ra mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2016 - 2021 như thế nào?
         * Đáp: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII đã xác định:
- Về mục tiêu chung: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Ninh Bình phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bình đẳng giới, xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.
- Đại hội đã  thông qua 07 mục tiêu cụ thể  như sau:
1. 100% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, 90% hội viên trở lên đăng ký thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 85% trở lên đạt danh hiệu “Phụ nữ Tiên tiến”. Được công nhận ít nhất 3 mô hình “Dân vận khéo” tập thể và 2 điển hình “Dân vận khéo” cá nhân.
2. Hằng năm, 100% cơ sở Hội và đơn vị Nữ công tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho 90% trở lên số cán bộ, hội viên; có ít nhất một hình thức liên hoan văn hóa, thể thao hoặc tổ chức tham quan địa danh lịch sử tại địa phương.
3. Hằng năm, 90% trở lên hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc; mỗi cơ sở Hội giúp thêm được 1-2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”.
4. Hằng năm, 100% cơ sở Hội tổ chức cho phụ nữ vay vốn đạt ít nhất 2 tỷ đồng; 100% cơ sở Hội và 90% trở lên chi hội tổ chức hướng dẫn phụ nữ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng ít nhất 01 mô hình liên kết trong sản xuất, chế biến, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc dịch vụ du lịch văn minh. Trong nhiệm kì, phối hợp tổ chức dạy nghề; tạo việc làm cho 10.000 lao động nữ; mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 phụ nữ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
5. Đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, 95% trở lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh. Hằng năm, 100% cán bộ Hội từ chi hội trưởng trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.
6. Hằng năm, phát triển hội viên mới ít nhất 1%; mỗi cơ sở Hội xây dựng Quỹ Hội đạt ít nhất 30 triệu đồng; có 70% trở lên số cán bộ Hội cơ sở đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”; 70% Hội LHPN cấp huyện và cơ sở Hội trở lên đạt vững mạnh, không có đơn vị xếp loại trung bình và yếu; Hội LHPN tỉnh giữ vững danh hiệu vững mạnh.
7. Hội LHPN tỉnh tham mưu được ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hằng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách, luật pháp; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội có chất lượng ít nhất 01 dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; Thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu các cấp Hội với cán bộ, hội viên theo quy định.
- Đại hội đề ra 02 khâu đột phá:
Một là, Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hai là, Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ.
          - Về nhiệm vụ: Đại hội đã xác định: Tiếp tục triển khai sâu rộng, nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm là:
Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc
Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền; giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giáo dục truyền thống phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội; thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và dư luận xã hội.
Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
 Thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống”. Tăng cường khai thác quản lý tốt các nguồn vốn vay, ủy thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh và Quỹ Quay vòng hỗ trợ phụ nữ tỉnh...Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Vận động, khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện giám sát, phản biện xã hội
 Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ”. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội các cấp. Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ hội các cấp. Quan tâm phát triển hội viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ. Coi trọng công tác công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.
3) Hỏi: Cán bộ, hội viên phụ nữ cần làm gì để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; chào mừng 25 năm tái lập tỉnh?
 * Đáp: Chị em chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
1. Tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, từ đó xác định trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và thực hiện bình đẳng giới.
2. Tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Toàn dân  đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, văn minh du lịch…
3. Tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và phát triển ngành nghề để phát triển kinh tế, tăng thu nhập; học tập kiến thức về pháp luật; kiến thức chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
4. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện: Giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
5. Tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình bằng các công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, thiết thực.
 
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT QUÝ I/2017
 
         1. Ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
         2. Học tập tài liệu sinh hoạt hội viên (có liên hệ thực tế). Thảo luận để quán triệt sâu Nghị quyết, đề  ra biện pháp để thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện thực tế.
        3. Tổ chức cho hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, việc "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
        4. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE