22:05 EDT Thứ tư, 28/07/2021

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

phòng chống covid
Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » TIN TỨC SỰ KIỆN

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Thứ hai - 06/03/2017 22:50

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII – ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng.

 


Quang cảnh Đại hội.
                                                                                                                                               Quang cảnh Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng;Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam cho biết, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong thời gian tới.

Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2012-2017 cho thấy, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, các cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ.

Các cấp Hội đã vận động được trên 12 triệu hội viên, phụ nữ tham gia thực hành tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất lên tới 8,2 nghìn tỷ đồng (vượt chỉ tiêu gần 3,2 nghìn tỷ đồng); hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo, trong đó có 2,4 triệu lượt hộ do phụ nữ làm chủ, trên 430 nghìn hộ đã thoát nghèo; thành lập được trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai bằng nhiều mô hình, cách làm phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng đã được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; vận động, xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vượt 96,9% so với chỉ tiêu; đề xuất thành công 119 chính sách. Đến nay, cả nước có gần 17 triệu hội viên, tăng hơn 1,6 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Hội tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với trên 300 tổ chức của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao báo cáo của Hội LHPN Việt Nam trình bày tại Đại hội. Tổng Bí thư đánh giá, 5 năm qua phong trào phụ nữ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chỉ rõ những hạn chế trong phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp như: phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa mạnh, vẫn còn một bộ phận cán bộ làm việc kiểu hành chính, chưa sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; các hình thức tập hợp phụ nữ chưa đa dạng, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình; các giải pháp hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững còn thiếu đồng bộ; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách có lúc, có nơi còn bị xem nhẹ, chưa phát huy được tác dụng và hiệu quả thực chất; một bộ phận phụ nữ chưa nhận thức đầy đủ những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong khi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống của Hội còn chậm đổi mới…

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho phong trào phụ nữ và của Hội rất nặng nề, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đại hội, Tổng Bí thư gợi mở thêm một số vấn đề, đó là:

Hội LHPN Việt Nam cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Phụ nữ để có những biện pháp cụ thể đưa tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở.

Đồng thời, nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình, đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Hội cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện vì trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Đa dạng hóa nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ… Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội.

Nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, Tổng Bí thư yêu cầu Hội LHPN Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đi sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên hội viên phát huy quyền làm chủ, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; kiên quyết làm trong sạch đội ngũ, khắc phục các hiện tượng thoái hóa về phẩm chất, lối sống, chủ động phát hiện, tham gia đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong xã hội, ngăn ngừa những tiêu cực ngay chính trong gia đình mình, những người thân của mình. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

Tổng Bí thư tin tưởng sau Đại hội, phong trào phụ nữ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, hoạt động của Hội sẽ có nhiều khởi sắc hơn, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.


Nguồn tin: Nguồn: Dangcongsan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE