20:05 ICT Thứ hai, 15/08/2022

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội Liên hiện Phụ nữ tỉnh Ninh Bình Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ

Thứ sáu - 08/12/2017 09:47

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ đã có những cống hiến to lớn, góp phần xây đắp lên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng lớn mạnh của phụ nữ, ngày 27/4/2007 Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, đã huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tổ chức Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã phát huy được vai trò nòng cốt của mình trong thực hiện Nghị quyết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Xác định việc nâng cao nhận thức và hành động của xã hội về sự đóng góp của phụ nữ và sự nghiệp Bình đẳng giới là bước đầu tiên trong thực hiện Nghị quyết. Do vậy, Hội LHPN các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chú trọng giáo dục truyền thống, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Toàn tỉnh đã tuyên truyền cho trên 120 ngàn lượt phụ nữ và đăng tải hàng ngàn tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn cho hàng ngàn phụ nữ tiềm năng và nữ ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội về chăm lo, khuyến khích phụ nữ phát triển và xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ vững mạnh.

 Các cấp Hội chủ động tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Hội LHPN tỉnh phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chính sách, chương trình thực hiện bình đẳng giới, VSTBPN như: Chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chi hội và kinh phí hoạt động chung cho chi hội các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế, giúp chị em ổn định cuộc sống và yên tâm công tác; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng khuyến khích cán bộ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực; chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ được học nghề, có việc làm, tăng thu nhập, tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để Hội quản lý nguồn vốn gần 36 tỷ của Quỹ Quay vòng Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh và Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển. Hiện nay 2 Quỹ đang cho 19.000 phụ nữ tại 53 xã được vay xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống; đề xuất với HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ 1,816 tỷ đồng cho 9.080 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn tại 51 xã xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra - CHOBA” do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ. Bên cạnh đó, các cấp hội tăng cường thực hiện giám sát, đối thoại chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư. Trong 10 năm, các cấp Hội đã tổ chức giám sát 18 chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, 20 cuộc đối thoại, 1.700 hội nghị tuyên truyền pháp luật kết hợp tư vấn lưu động; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, đề xuất của phụ nữ, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.

 Phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ công tác được tổ chức Hội triển khai sôi nổi, rộng khắp, đạt hiệu quả cao, hướng mạnh về cơ sở; tích cực, chủ động phối hợp với với các cấp, các ngành chăm lo, bảo vệ quyền lợi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Trong thực tiễn đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng, như mô hình tiết kiệm giúp phụ nữ giảm nghèo tại chi hội, liên kết sản xuất nấm và nhiều mô hình về VSMT: Xử lý rác thải tại hộ gia đình, đường hoa phụ nữ, vướn rau sạch cho con, đoạn đường, đoạn sông phụ nữ tự quản... Hội LHPN tỉnh ký kết các chương tình phối hợp để tranh thủ nguồn lực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gần, có 80 ngàn công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình Biogas tiết kiệm năng lượng ở cơ sở, giúp trên 3 ngàn phụ nữ giảm nghèo.

Công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác phụ nữ. Do vậy, công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ được các cấp Hội chủ động thực hiện bài bản, khoa học góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Hội LHPN tỉnh đã thực hiện thành công Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp tăng tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo” làm cơ sở khoa học triển khai các hoạt động tham mưu về công tác cán bộ nữ; ký chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu với cấp uỷ tổ chức toà đàm, về công tác cán bộ nữ, hội thảo về giải pháp tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, quan tâm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy và nữ đại biểu HĐND các cấp. Hội LHPN tỉnh, huyện Gia Viễn tham mưu thành lập Câu lạc bộ nữ lãnh đạo chủ chốt tạo cơ hội cho cán bộ nữ được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm số nữ đảng viên mới được kết nạp đạt trên 55%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp trong 2 nhiệm kỳ qua đều tăng so với các nhiệm kỳ trước, đặc biệt cấp tỉnh có 02 đồng chí nữ là Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, 01 đồng chí nữ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 01 đồng chí nữ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tăng so với trước khi có Nghị quyết. Trung bình tỷ lệ nữ cấp ủy 3 cấp là 17,93%, tăng 0,83% so với nhiệm kỳ trước, trong đó cấp tỉnh là 15,7%, cấp huyện là 20,1%, cấp xã là 18%. Nữ đại biểu Quốc hội đạt 16,67%; nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 20%, cấp huyện đạt 30,5 % (tăng 2,35% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt 25 % (tăng 1,4 % so với nhiệm kỳ trước).

Các cấp Hội luôn chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Hội cấp cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở theo hướng cụ thể, rõ việc. Chú trọng công tác lập kế hoạch gắn kết thực hiện công tác Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Lựa chọn các vấn đề ưu tiên, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng nhiệm vụ, theo từng giai đoạn đảm bảo tính thiết thực, khả thi, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp Hội; chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, nhân diện mô hình hoạt động có hiệu quả. Huy động nguồn lực từ trung ương và các cấp, các ngành địa phương đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn, vốn vay, công tác gia đình, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ưu tiên tập trung cho các xã được phân công phụ trách xây dựng nông thôn mới và xã đặc thù khó khăn theo Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đã tạo động lực cho Hội viên, phụ nữ nông thôn tích cực thực hiện nếp sống văn hóa mới, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện dồn điền, đổi thửa, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, áp dụng cơ giới trong sản xuất, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất hàng hoá... góp phần đưa tỉnh ta trở thành 1 trong 10 tỉnh điểm sáng của toàn quốc trong PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi hội thông qua hội thảo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành sinh hoạt hội viên,...Đến nay, tỷ lệ hội viên đạt 85,02% tăng 13,53% so với năm 2007 và tăng 3,27% so với năm 2012. Năm 2016 có 89,2% cơ sở Hội đạt vững mạnh.

 Có thể khẳng định, qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết 11-NQ/TW đã đi vào cuộc sống. Vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, coi trọng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tổ chức Hội phát triển ngày càng vững mạnh, tham gia có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phối hợp thực hiện tốt công tác khuyến học, giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng trong việc phổ cập xóa mù chữ ( là tỉnh thứ 2 trong toàn quốc được công nhận).
 Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, ngành, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết nên việc thực hiện có lúc, có nơi chưa thường xuyên và thiếu đồng bộ. Định kiến giới vẫn tồn tại trong xã hội. Công tác tham mưu, đề xuất và lồng ghép giới trong xây dựng, thực thi chính sách chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ nữ tuy có tỷ lệ cao hơn khoá trước, song có một số tiêu chí về cán bộ nữ chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đời sống, việc làm của phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; nữ công nhân lao động ít có thời gian tham gia hoạt động xã hội, học tập, nghiên cứu nâng cao hiểu biết.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, các cấp Hội LHPN cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo cho tổ chức Hội LHPN các cấp tham gia quản lý Nhà nước theo Nghị định 56/NĐ/CP; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Trước mắt, cần tiến hành rà soát, luân chuyển, bổ sung cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp; luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ cấp ủy và nữ Thường vụ ở mỗi cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025, nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành các chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ; động viên, khuyến khích phụ nữ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập để tạo được niềm tin với Đảng và với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Tác giả bài viết: Ban CS-LP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE