17:41 ICT Thứ ba, 02/03/2021

DANH MỤC

Đồng hành cùng PN biên cương
VNPT Ninh Bình nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông hàng đầu tại Ninh Bình

LIÊN KẾT ẢNH

ao dai
phu nu tu tin, tu trong, trung hau, dam dang
Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » TIN TỨC SỰ KIỆN

Hoàn thành đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, đảm bảo dân chủ, đúng quy định

Thứ tư - 29/06/2016 14:19

Từ đầu năm đến nay, cùng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc là Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới nữ trong cả nước còn có thêm niềm vui mừng, phấn khởi khi bước vào thực hiện Chỉ thị số 48-CT/T.Ư ngày 9-9-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”. Tại tỉnh Ninh Bình, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, sau gần 3 tháng, kể từ đại hội điểm tại xã Gia Lập (Gia Viễn) vào ngày 10-3, đã có 100% xã, phường, thị trấn và 4 Hội phụ nữ trong doanh nghiệp tổ chức thành công đại hội phụ nữ cơ sở.

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Trường Yên, huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Trường Yên, huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông tri số 30-TT/TU ngày 21- 9-2015 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng và triển khai tổ chức các lớp tập huấn cho 100% cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ của tỉnh, huyện và Chủ tịch các xã, phường, thị trấn về công tác tổ chức đại hội. Tiến hành tập hợp, mẫu hóa các loại văn bản phục vụ cho công tác đại hội, ban hành thành tài liệu, đóng quyển và cấp phát tới 100% học viên. 8/8 huyện, thành phố căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành Thông tri chỉ đạo đại hội và xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở. 

Hội Phụ nữ xã Gia Lập (huyện Gia Viễn) được chọn là đơn vị đại hội điểm. Sau Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ xã Gia Lập, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm của đơn vị trong tháng 3 năm 2016 để rút kinh nghiệm tổ chức ra diện rộng. Đến ngày 24-3-2015, 100% đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội điểm thành công. 

Các đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng nội dung, chương trình đại hội và phân công cán bộ phụ trách địa bàn giúp cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội, thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ đại hội với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Đến ngày 6-6-2016, 100% xã, phường, thị trấn và 4 Hội Phụ nữ trong doanh nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội. Đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, được cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao, tạo được sự quan tâm, chú ý của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong toàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Đại hội phụ nữ cấp cơ sở đã đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khoá XI và các văn bản hướng dẫn. Đại hội đã đảm bảo chất lượng toàn diện cả về báo cáo chung, tham luận, bầu Ban Chấp hành, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, thành phố, đóng góp ý kiến bổ sung văn kiện Đại hội cấp trên. 

Cụ thể, về báo cáo chính trị: Nhìn chung, báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá khái quát, đầy đủ, đúng thực chất kết quả thực hiện phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016, có số liệu cụ thể, có so sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu đề ra và có điển hình minh chứng. Trong báo cáo cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xác định đúng nguyên nhân và rút ra được bài học kinh nghiệm. Phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xây dựng cụ thể, sát với nhu cầu của phụ nữ, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng của Hội cấp trên. 

Về tham luận tại đại hội: Mỗi đại hội có từ 3-5 tham luận của tập thể và cá nhân phát biểu tại đại hội. Hầu hết các tham luận thực sự điển hình, tiêu biểu, là những bài học kinh nghiệm hay để chị em khác học tập. Nội dung tham luận tập trung thảo luận về kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, điển hình cá nhân và sự phối kết hợp với các ngành; bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới; đề xuất ý kiến với cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Hội cấp trên nhằm hỗ trợ hoạt động Hội nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn. Về báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cấp huyện và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022, 100% cơ sở Hội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ủy viên BCH, các đoàn đại biểu của các chi hội, tại đại hội tập trung thảo luận những vấn đề mới, trọng tâm và các chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau...

Một nội dung quan trọng được chú trọng thực hiện tại Đại hội phụ nữ cấp cơ sở là công tác nhân sự. 100% BCH Hội cơ sở đã căn cứ Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác nhân sự để bầu BCH tại đại hội và bầu ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất của BCH để thực hiện công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình. 100% đơn vị trình và được cấp ủy phê duyệt đề án nhân sự trước khi tổ chức đại hội. Tại Đại hội và phiên họp đầu tiên của BCH, sau khi trình bày đề án nhân sự đã dành thời gian thích đáng cho đại biểu thảo luận. Các ý kiến phát biểu thảo luận đều mang tính xây dựng, trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao. Kết quả bầu Ban Chấp hành: 145/145 đơn vị đã bầu Ban Chấp hành khóa mới đủ số lượng theo đề án đã xây dựng. Toàn tỉnh đã bầu 1.711 ủy viên BCH cơ sở, trong đó có 1.543 ủy viên BCH chuyên trách và 168 ủy viên BCH cơ cấu, tái cử có 1.311 chị. Tổng số có 773/1.711 (45,17%) chị có trình độ văn hóa THPT. Toàn tỉnh đã bầu 976 đại biểu chính thức và 173 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.
 
Trong quá trình diễn ra Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh, trang web của Hội, 145 xã, phường, thị trấn đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan… Do đó suốt gần 3 tháng qua, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được hội viên, phụ nữ đón nhận, ủng hộ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Kết quả từ Đại hội phụ nữ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cấp tỉnh tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp.
 

Tác giả bài viết: Bùi Diệu

Nguồn tin: Báo NB

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
Phòng, chống virus corona
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE