20:51 EST Thứ sáu, 28/01/2022

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

phòng chống covid
Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” năm 2017

Thứ hai - 18/09/2017 00:09

Căn cứ Hướng dẫn số 28 - HD/BTGTW ngày 27/3/2017 về tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”; Hướng dẫn số 29 - HD/BTGTW ngày 27/3/2017 về tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới.
- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các nước Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của mỗi quốc gia.
- Tuyên truyền chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia vì lợi ích của nhân dân các nước.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền phải bảo đảm sự nhất quán trong chỉ đạo, nội dung thông tin chính xác, hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. 
- Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo được dấu ấn sâu sắc trong quan hệ giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.
- Hoạt động tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” tiến hành trong cả năm 2017, đặc biệt là sau tháng 6/2017; hoạt động tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” diễn ra trong cả năm 2017, trong đó cao điểm sẽ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2017.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”
- Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2017).
 + Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
 + Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; công tác quản lý biên giới; hoạt động biên mậu giữa hai bên; các hoạt động giao lưu - kết nghĩa giữa hai bên biên giới và ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa hai nước.
+ Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng... giữa Campuchia và Việt Nam trong thời gian qua.
- Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại các địa phương, đơn vị trên cả nước:
+ Các hoạt động kỷ niệm của hai nước; các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao; các hoạt động hữu nghị giữa các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; giao lưu hữu nghị nhân dân; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật; các cuộc mít tinh, hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
+ Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.
- Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia:
+ Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.
+ Hình ảnh, cuộc sống của những con người Campuchia hiện đang làm việc, học tập tại Việt Nam về mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.
- Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, về vấn đề biên giới trên đất liền... nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.
 
1.2. Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
- Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn năm 1962 đến nay, làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
- Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977). Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
- Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác là hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.
- Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... Định hướng cơ bản của chiến lược hợp tác giai đoạn 2011 - 2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nước”. Hàng năm giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường. Quan hệ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, nhất là các tỉnh biên giới kết nghĩa đều có những trao đổi hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ 1930 - 2007, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Vừa qua, hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký kết 02 văn kiện quan trọng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào hiện nay.
- Tập trung tuyên truyền về các hoạt động trong“Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” bao gồm:
+ Những hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào; quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U - Đôm - Xay của Lào.
+ Chú trọng tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước. Đặc biệt là các hoạt động tại các bộ, ban, ngành có quan hệ hợp tác với Lào, các địa phương có chung đường biên giới.
+ Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động mít tinh kỷ niệm, hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các doanh nghiệp,... các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước.
2. Hình thức tuyên truyền
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện như: báo chí (báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử), các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, triển lãm, cổ động, trực quan, tờ rơi... về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia qua các thời kỳ lịch sử.
- Kết hợp công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.
2. Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở thực hiện các nội dung tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn.
3. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương; mở chuyên trang, chuyên mục bằng nhiều loại hình (tin văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa...) trên các loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử,...), về các nội dung liên quan đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia. Giới thiệu và trình chiếu những bộ phim tài liệu về Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia;  quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U - Đôm - Xay của Lào.
4. Sở Văn hoá, Thể thao hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ liên quan đến tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tập trung tuyên truyền về tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia.
6. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác nhân năm hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia.
7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng theo nội dung Hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên tích cực tuyên truyền về tình đoàn kết Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa lực lượng thanh niên các nước nói riêng về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia.
8. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đồng bộ công tác tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trong Bản tin Thông báo nội bộ của địa phương và trên các diễn đàn sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn…
Căn cứ Hướng dẫn, các cơ quan, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình đạt hiệu quả cao./.
 

Nguồn tin: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ NINH BÌNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE