20:42 ICT Thứ hai, 30/01/2023

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI » Luật pháp, chính sách

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 (Về mô hình tổ chức bộ máy Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và bầu bổ sung chi hội trưởng)

Thứ ba - 25/09/2018 16:48

Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-BCH ngày 29/6/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn số 10/HD-ĐCT-TC ngày 7/8/2017 về Một số vấn đề về công tác nhân sự của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Sau đây là nội dung hướng dẫn thực hiện về mô hình tổ chức bộ máy Hội LHPN cấp cơ sở và bầu bổ sung chi hội trưởng

1. Mô hình tổ chức bộ máy Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở (theo Hướng dẫn số 05/HD-BCH)

           ­ - Thống nhất mô hình từ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đến chi hội; ở những chi hội có số lượng 50 hội viên trở lên có thể thành lập các tổ phụ nữ. Những nơi có tổ phụ nữ, việc sinh hoạt hội có thể thực hiện tại tổ. ­

          - Chi hội, tổ phụ nữ được kiện toàn khi có sự thay đổi, không phụ thuộc vào nhiệm kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và không tổ chức Đại hội. ­

          - Cán bộ chi hội gồm chi hội trưởng và một hoặc hai chi hội phó do hội viên bầu trên cơ sở giới thiệu của chi ủy và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Đối với những nơi có tổ phụ nữ, việc bố trí tổ trưởng, tổ phó do chi hội quyết định sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Việc kiện toàn cán bộ chi, tổ phụ nữ được thực hiện tại Hội nghị chi hội hoặc tổ phụ nữ; đảm bảo có ít nhất 2/3 số hội viên của chi, tổ được triệu tập tham dự.

          Ngoài mô hình trên, tại các cơ sở Hội, có thể hình thành câu lạc bộ, nhóm/tổ phụ nữ có tính chất đặc thù thuộc sự quản lý, điều hành của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở hoặc của chi hội.

2. Bầu bổ sung chi hội trưởng (Theo Hướng dẫn số 10/HD-ĐCT-TC)

          Bước 1: Xin chủ trương chi ủy chi bộ về việc kiện toàn bổ sung  và nhân sự dự kiến bầu chi hội trưởng (chi hội phó)

          Bước 2: Triệu tập hội viên (toàn thể hoặc đại diện);

          Bước 3: Nêu lý do triệu tập hội nghị; trình bày phương án nhân sự bầu bổ sung chi hội trưởng, chi hội phó;

          Bước 4: Hội viên đề cử, ứng cử;

          Bước 5: Hội viên bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay;

          Bước 6:  Báo cáo Ban Thường vụ Hội LHPN cấp cơ sở về kết quả bầu.

          Bước 7: Ban Thường vụ Hội LHPN cấp cơ sở ghi nhận kết quả bầu cử.

Chủ trì: Hội nghị bầu chi hội trưởng (chi hội phó) có thể do chi hội trưởng cũ/chi hội phó (trường hợp chi hội trưởng vắng mặt) hoặc đại diện Ban Thường vụ Hội LHPN cấp cơ sở.

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn