00:05 ICT Thứ năm, 20/06/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI

Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác cán bộ nữ hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Thứ ba - 18/02/2020 08:49

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, với trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã có công văn triển khai trong hệ thống Hội về công tác tham mưu tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của năm, đưa vào chỉ tiêu thi đua và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó yêu cầu cụ thể như sau: Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW tiếp tục được coi là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Việc thực hiện Chỉ thị này thể hiện qua các nội dung sau:

1. Cấp Trung ương

- Hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh, thành tham mưu công tác cán bộ nữ trong đại hội Đảng bộ các cấp và báo cáo kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy; hướng dẫn công tác giới thiệu, đề xuất phụ nữ tiêu biểu làm nguồn ứng cử viên nữ  đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổng hợp báo cáo, kết quả cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ các cấp sau khi kết thúc đại hội mỗi cấp gửi Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chỉ đạo kịp thời.

- Phát hiện, giới thiệu phụ nữ tiêu biểu Quốc hội khóa XV gửi Ban Công tác đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan.

- Xây dựng tài liệu, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Chủ tịch Hội Phụ nữ các cấp tỉnh trong tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

2. Các cấp Hội địa phương

2.1.Chủ động, tích cực tham mưu công tác cán bộ nữ trong đại hội đảng bộ các cấp

- Trên cơ sở kết quả các hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW do Ban Dân vận Trung ương chủ trì năm 2019, Hội LHPN các tỉnh, thành phố tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác cán bộ nữ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW để có các đề xuất với cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí sắp xếp để tỷ lệ cán bộ nữ đảm bảo theo quy định Chỉ thị 35-CT/TW; đề xuất quy định nếu đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu, tỷ lệ cấp ủy viên nữ thì để trống, bổ sung sau theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW.

- Năm 2019, 63/63 Hội LHPN tỉnh, thành phố đã rà soát lại thực trạng nữ cấp ủy viên ở mỗi cấp và các đơn vị có nữ tham gia ban thường vụ. Vì vậy, đối với những đơn vị có tỷ lệ nữ cấp ủy thấp, không có nữ tham gia ban thường vụ, Đảng đoàn Hội LHPN cấp tỉnh cần có công văn tới cấp ủy tại địa phương, đơn vị đó để đạt chỉ tiêu cán bộ nữ theo Chỉ thị 35-CT/TW.

2.2. Tổng hợp thông tin, kết quả cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ các cấp; kết quả tham gia của Hội Phụ nữ trong quá trình tổ chức đại hội báo cáo cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên ngay sau khi kết thúc đại hội ở mỗi cấp (Trung ương Hội sẽ hướng dẫn đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu).

Trong các báo cáo cần phân tích rõ:

- Tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt được và số đơn vị có nữ tham gia ban thường vụ, số đơn vị đạt tỷ lệ nữ cấp ủy viên 15% trở lên so với chỉ tiêu Chỉ thị 35-CT/TW.

- Chất lượng, cơ cấu cấp ủy viên nữ so với tổng số cấp ủy viên: cấp ủy viên nữ là người dân tộc thiểu số, dưới 40 tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, cấp ủy viên là cán bộ Hội…
- Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ, giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy.

- Báo cáo kết quả hội Phụ nữ tham mưu công tác cán bộ nữ trong đại hội Đảng bộ cùng cấp; nêu những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam để các cấp Hội thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu công tác cán bộ nữ, góp phần đạt chỉ tiêu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, tham gia các cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân).

- Báo cáo kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy gửi về Trung ương Hội: đối với báo cáo cấp cơ sở trước ngày 10/7/2020; báo cáo cấp tỉnh trước ngày 10/11/2020.

2.3. Công tác chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

- Rà soát, phát hiện, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu trên các lĩnh vực làm nguồn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân gửi cấp ủy, Trung ương Hội và các cơ quan liên quan.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực Chủ tịch Hội Phụ nữ các cấp trong tham gia các tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; trong tham gia giám sát quá trình bầu cử; và bồi dưỡng, hỗ trợ ứng cử viên.

2.4. Các nhiệm vụ thường xuyên

- Các cấp Hội cần tiếp tục tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, tạo nguồn phát triển cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý…Đồng thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; đa dạng hóa các hình thức kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ; phát triển mạng lưới cán bộ nữ; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội nhằm tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về vai trò và những đóng góp của cán bộ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội; động viên phụ nữ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân./.

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức - TW Hội LHPN Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE