19:36 ICT Thứ tư, 29/05/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình: Một chặng đường kế thừa, sáng tạo và phát triển

Thứ hai - 11/10/2021 11:03

5 năm qua (2016 - 2021), bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã hoàn thành đạt và vượt 7/7 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm quan mô hình tuyến đường bích họa tại thôn Yên Cống, xã Khánh An (Yên Khánh). Ảnh tư liệu: Trường Giang

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm quan mô hình tuyến đường bích họa tại thôn Yên Cống, xã Khánh An (Yên Khánh). Ảnh tư liệu: Trường Giang

Phong trào và hoạt động của Hội phát triển rộng khắp đã góp phần quan trọng khơi dậy và phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bắt tay triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, song công tác Hội và phong trào phụ nữ vẫn còn những khó khăn nhất định, đó là: sự bùng nổ của công nghệ thông tin, quá trình hội nhập, mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhận thức của xã hội về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ chưa đầy đủ; các vấn đề về gia đình, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID -19 tác động không nhỏ đến nhận thức, lối sống, đời sống, việc làm của phụ nữ… 

Trước thực trạng trên, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm của Hội LHPN tỉnh các khóa trước, Ban Thường vụ, BCH Hội LHPN tỉnh khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; chủ động tham mưu, đề xuất huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cá nhân, tổ chức đầu tư nguồn lực theo hướng ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề thiết thân của hội viên, phụ nữ, qua đó thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. 

Quán triệt thực hiện phương châm mỗi cán bộ Hội phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; phải kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện những việc mới, việc khó, dám nghĩ, dám làm; lấy quyền lợi hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của các tầng lớp phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu và lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng hoạt động Hội. 

Chiếm 50,2% tổng dân số của toàn tỉnh, phụ nữ Ninh Bình cũng là một trong những lực lượng lao động nòng cốt của tỉnh (chiếm 47,3% tổng số lực lượng lao động). Vì vậy, làm thế nào để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp Hội LHPN trong tỉnh. 

Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động, sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình; nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh. 

Tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", động viên con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện công tác hậu phương quân đội. Chị em ngày càng ý thức rõ về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với phương châm "Đồng hành vì sự phát triển của phụ nữ", nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã xác định "Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống" là khâu đột phá nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của phụ nữ, khơi dậy ý chí tự lực, chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội. 

Đồng thời, thực hiện khâu đột phá cũng góp phần quan trọng huy động các nguồn lực tổng hợp từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 5 năm qua, 100% cơ sở Hội, 90% chi hội đã phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao KHKT cho hội viên, phụ nữ; tư vấn, hỗ trợ thành lập 31 hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, thu hút 413 thành viên; tổ chức 48 lớp tập huấn cho 4.410 cán bộ các cấp, nữ chủ doanh nghiệp, nữ chủ tổ hợp, nữ tiểu thương; hỗ trợ kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao, đặc sản địa phương… Đã hỗ trợ 812 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. 

Để giúp hội viên, phụ nữ có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội đã tích cực nhận ủy thác từ các ngân hàng và các nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh. Đến nay, tổng số vốn các cấp Hội đang quản lý đạt 3.191 tỷ đồng (tăng 1.554 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ), giúp 50. 685 người vay, trong đó có 14.591 phụ nữ nghèo. 

Cũng trong 5 năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã huy động trên 12 nghìn ngày công, gần 10 nghìn con giống; tiết kiệm được trên 47 tỷ đồng, giúp trên 2.000 lượt phụ nữ  được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Bằng hoạt động cụ thể, thiết thực, toàn tỉnh đã hỗ trợ và đã giúp 1.450 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2% (năm 2020).

Một trong những dấu ấn của công tác Hội phụ nữ nhiệm kỳ qua đó là, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, phụ nữ, thực hiện tốt phương châm "ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Hội Phụ nữ tỉnh và 100% Hội Phụ nữ cấp huyện, cấp xã đã thành lập và khai thác hiệu quả các fanpage, mạng xã hội (facebook, zalo) để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội cũng như hỗ trợ phụ nữ thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Ngoài ra, các cấp Hội còn quan tâm tổ chức các diễn đàn, giao lưu, xây dựng các mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em; kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh phát triển hội viên mới thông qua việc thành lập các mô hình phù hợp với lứa tuổi, tôn giáo, đặc thù nghề nghiệp như: thành lập "Chi hội thu hút 100% hội viên công giáo/dân tộc tham gia tổ chức Hội", CLB "Nữ công nhân", CLB "Khiêu vũ thể thao"... 

Trong nhiệm kỳ đã phát triển thêm 8.165 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 216.287 người, đạt tỷ lệ tập hợp 85,7%. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã từng bước chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất, giám sát, phản biện xã hội và đối thoại. Qua đó, góp phần hoàn thiện và thực thi nghiêm minh các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới. Đồng thời, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân. 

Các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình hoạt động của các cấp Hội được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, tạo động lực để chị em không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khẳng định phẩm chất đạo đức của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". 

Phụ nữ Ninh Bình ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác xã hội, chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân nữ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và bộ máy lãnh đạo, quản lý tăng. Tỷ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: cấp xã đạt 25,7% (tăng 5,68%); cấp huyện đạt 26,8% (tăng 6,98%); cấp tỉnh đạt 16,6% (tăng 0,91%). Nhiệm kỳ 2021-2026: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 50% (tăng 33,3%); nữ đại biểu HĐND: cấp xã đạt 28,45% (tăng 3,45%); cấp huyện đạt 30,77% (tăng 0,27%); cấp tỉnh đạt 24% (tăng 4%). 

Nhiệm kỳ qua, phụ nữ Ninh Bình đã khẳng định là lực lượng tiên phong trong  phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều mô hình mang dấu ấn của tổ chức Hội đã lan tỏa trong cộng đồng như: "Đường hoa phụ nữ", "Nhà sạch, vườn đẹp", "Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại gia đình", "Tuyến đường bích họa",… góp phần xây dựng 141 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 109 xã, 5 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Ninh Bình trở thành điểm sáng xây dựng nông thôn mới của toàn quốc. 

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các cấp Hội đã vận động ủng hộ hỗ trợ xây dựng 105 "Mái ấm tình thương", tặng gần 19 nghìn suất quà trị giá trên 21 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chính sách, tân binh, đồng bào vùng lũ lụt; hỗ trợ gần 900 triệu đồng cho Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". 

Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân ủng hộ các phần quà, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ làm việc nơi tuyến đầu, trong các khu cách ly. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều nữ y, bác sỹ đã xông pha trên tuyến đầu chống dịch, nhiều chị em xung phong tình nguyện tham gia các đoàn công tác hỗ trợ các địa phương khác chống dịch, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của phụ nữ đất Cố đô, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống cộng đồng, cùng cả nước quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. 

Với thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều bộ, ngành trung ương tặng Bằng khen. Đó là kết quả của chặng đường không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, sáng tạo và phát triển của các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh; là sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể. 

Những thành tựu này sẽ là cơ sở, tiền đề để Hội LHPN tỉnh Ninh Bình vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiềm năng, thế mạnh, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới mang giá trị lịch sử, văn hóa, con người Cố đô Hoa Lư; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động vì hạnh phúc của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đã đề ra.

Tác giả bài viết: Đào Thị Hòa (TUV, UVBCH TW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE