23:37 EDT Thứ tư, 22/05/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI

Hội LHPN thành phố Ninh Bình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ vào cuộc sống

Thứ hai - 20/12/2021 22:55

Nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội phụ nữ thành phố Ninh Bình đạt được những kết quả khá toàn diện.

7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Ninh Bình khóa XIX đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao, nổi bật là: các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong lãnh đạo, điều hành quan tâm chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, nhân diện; nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, tập trung nguồn lực cho những vấn đề ưu tiên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội, nhất là tại cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chủ đề chất lượng, hiệu quả, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân diện; nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới; tăng cường khai thác nguồn vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình liên kết, tham gia có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, công tác đối thoại, giám sát, phản biện xã hội; trình độ đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên, hội viên phát triển nhanh, chất lượng sinh hoạt chi hội ngày càng được đổi mới. Ghi nhận những thành tích đã đạt, đã có 20 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp khen thưởng. Hội LHPN thành phố Ninh Bình liên tục được Hội LHPN tỉnh đánh giá là đơn vị xuất sắc hàng năm, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, UBND tỉnh Ninh Bình công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2017, được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen năm 2019.

Nghị quyết ĐH ĐBPN tỉnh đã thống nhất triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và triển khai 2 khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và “Đồng hành xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vin đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Cụ thể:

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thành phố sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên bằng việc lựa chọn nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các nhóm phụ nữ, đặc biệt quan tâm nhóm phụ nữ công nhân lao động trong các nhà máy, tổ hợp sản xuất, phụ nữ đi làm ăn xa… Thông qua các hình thức tuyên truyền, nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho phụ nữ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên cũng như tuyên truyền mọi mặt kiến thức phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, “Lấy sự hài lòng của hội viên phụ nữ làm thước đo cho mọi hoạt động” để xây dựng nội dung hoạt động phù hợp, đáp ứng nhu cầu, sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp; tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển bản thân, tự nguyện tham gia, đóng góp cho tổ chức Hội. Nhân rộng các hình thức tập hợp, thu hút hội viên theo lứa tuổi, nhu cầu, sở thích, tôn giáo, dân tộc hiệu quả, thực hiện thí điểm các hình thức tập hợp, thu hút hội viên trên không gian mạng. Có giải pháp hỗ trợ đơn vị khó khăn trong thu hút hội viên. Tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội theo địa bàn dân cư, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình thu hút, tập hợp hội viên theo các nhóm đối tượng đặc thù, theo phương châm cán bộ Hội các cấp thực hiện ”3 cùng” (Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu; cùng làm cho phụ nữ theo).

Củng cố các mô hình chi hội, tổ phụ nữ theo địa bàn dân cư, chú trọng chất lượng sinh hoạt hội viên, phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ hội cơ sở. Triển khai kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh”. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện “3 cùng” với chi hội, tổ phụ nữ (cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo).

Tiếp tục đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành iOffice và phần mềm quản lý cán bộ, hội viên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc sử dụng các trang mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Thực hiện công tác thông tin báo cáo, quản lý, theo dõi cán bộ hội, cán bộ nữ, hội viên bằng phần mềm công nghệ thông tin; từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong điều hành hoạt động hội. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Thành phố đồng hành cơ sở, Xã/phường nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”. Xây dựng quy chế, quy định rõ chế độ làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ Hội các cấp.

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN thành phố sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan chuyên trách hội LHPN các cấp phù hợp với tình hình thực tế gắn với công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ hội theo vị trí việc làm. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện bố trí, phân công công việc hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ theo hướng ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có kinh nghiệm và trưởng thành qua thực tiễn. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề cho cán bộ hội; xây dựng người cán bộ hội chuyên trách đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị, gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm với phong trào, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng; từ phong trào phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Tác giả bài viết: Hội LHPN TP. Ninh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE