23:43 ICT Thứ tư, 19/06/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » Giới thiệu

Thông tin chung

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ NINH BÌNH

Hội Liên hiệp phụ nữ Ninh Bình là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ tỉnh Ninh Bình. Hội là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình, Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động chính trị - xã hội vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ các dân tộc và tiến bộ xã hội.

Mục đích: là hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

 Chức năng:

1.  Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

2.  Đoàn kết, vận động phụ nữ Ninh Bình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

 2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiên bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 3 cấp

1. Cấp Tỉnh:

 - Cơ quan Hội LHPN tỉnh Ninh Bình có trụ sở tại Số 5, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình..

2. Cấp huyện/ thành phố, các đơn vị trực thuộc và tương đương: 

- Gồm tổng số 8 đơn vị trong đó có 6 đơn vị cấp huyện là Yên Khánh, Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và 2 đơn vị thành phố trực thuộc tỉnh là Ninh Bình và Tam Điệp

- 04 đơn vị trực thuộc và tương đương gồm có: Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

3. Xã, phường, Thị trấn (gọi là cấp xã): tổng số 145 xã/phường/thị trấn và 29 đơn vị trực thuộc và Hội Phụ nữ doanh nghiệp.

Tổ chức bộ máy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình

Cơ quan Hội LHPN tỉnh Ninh Bình gồm 9 Ban / bộ phận chuyên môn gồm:  Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Chính sách - Luật pháp, Ban Gia đình - Xã hội, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế, Trung tâm Tư vấn pháp luật,  Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển.